FANDOM


Kontrole można znaleźć klikając na " Wrench" ikonę w Nexus lub uderzając domyślny klawisz " O" , ale można użyć tę stronę jako punkt odniesienia dla wszystkich kluczy domyślnych ustawień.

Kontrola:

 • W: Krok do Przodu
 • D: Krok w Prawo
 • A: Krok w Lewo
 • S: Krok w Dół
 • Q: Obróć w lewo
 • E: Obróć w prawo
 • Spacja: Użycie specjalne zdolności
 • I: automatyczny atak
 • R: przywraca domyślny kont kamery
 • B: przełączanie na zakładke statystyk
 • 1,2,3,4,5,6,7,8: numery slotów w ekwipunku
 • Insert: teleport do Nexus
 • O: pokaż opcje

Chat:

 • Enter: uaktywnij czat
 • /: Komenda
 • TAB: rozpocznij rozmowe z wybranym graczem
 • /g: rozpocznij rozmowe w gildi

Komendy:

 • /tell <nazwa gracza> <tekst> (/t)
 • /who pokazuje kto jest online
 • /help pokazuje częściową liste poleceń w oknie czatu
 • /ignore <nazwa gracza> ignoruje gracza
 • /unignore <nazwa gracza> gracz nie będzie ignorowany
 • /pause stan wstrzymania (działa tylko wtedy gdy niema w pobliżu wrogów)
 • /trade <nazwa gracza> otwiera handel z wybranym graczem
 • /teleport <nazwa gracza> teleportuje do wybranego gracza
 • /server pokazuje na jakim jesteś serwerze
 • /invite <nazwa gracza> zaprasza do gildi (komenda działa tylko dla oficera, lidera i założyciela gildi)
 • /join <nazwa gildi> dołanczasz do gildi
 • /nexustutorial teleportuje do samouczka Nexus